This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Manuel håndtering af byrder. Anden del

Hvad bør være første overvejelse inden man selv begynder at løfte en last
A: Vurder om det er sikkert at løfte det selv
B: Sikre at man har passende personligt beskyttelsesudstyr
C: Bær hansker og tag ordentligt fat
D: Sikre at man løfter med ryggen tilbagestrakt

Hvilken af følgende muligheder gør det IKKE nemmere manuelt at løfte en last?
A: Male den med iøjnefaldende farver
B: Sikre lasten så den ikke uventet kan forskubbe sig
C: Reducere lastens vægt
D: Skaf egnede håndtag eller håndgreb

Hvad bør man overveje, hvor der er en risiko for skade ved at flytte en last
A: Giv arbejdslederen besked om dette
B: Bær den alligevel
C: Træk den hele vejen
D: Få nogen til at hjælpe med at flytte den

Som en generel guide så er den manuelle håndteringskapacitet for et topersoners hold:
A: Summen af begges kapacitet
B: Den stærkeste persons kapacitet
C: Den svageste persons kapacitet
D: To tredjedele af begges sammenlagte kapacitet

Hvad menes med et ergonomisk korrekt løft?
A: Anvendelse af kran eller andre mekaniske midler
B: Anvendelse af gaffel- eller palletruck.
C: At løfte på den sikreste og mest effektive måde
D: At få en kollega til at assistere med lasten

Hvad bør man gøre før løft eller flytning af en last?
A: Tage handsker på
B: Vurdere vægten
C: Holde ryggen lige
D: Bøje knæene

Før man tager en last op bør man:
A: Bøje knæene
B: Vælge et par handsker
C: Bede en kollega hjælpe
D: Vurdere risikoen

Når en byrde samles op bør man:
A: Bøje armene
B: Bøje ryggen
C: Bruge en løftesele
D: Bøje knæene

Ved bedømmelse af den "individuelle kapacitet" for manuel håndtering, skal du gå ud fra at:
A: Alle kvinder er lige egnede
B: Unge mænd er svage
C: Alle personer er forskellige
D: Alle mænd er lige egnede

Når en last skal flyttes over en længere afstand bør man:
A: Bruge trillebør eller sækkevogn
B: Få nogen andre til at gøre det
C: Trække den hele vejen
D: Bære den hele vejen

Hvilken er den korrekte måde at løfte en last?
A: Gå i hug nær byrden, bøj ryggen og brug benmusklerne
B: Gå i hug nær byrden, hold ryggen så lige som muligt og brug benmusklerne
C: Hold fødderne spredte og bøj bagover
D: Hold fødderne samlede og bøj bagover

Hvilken af nedenstående muligheder er generelt rigtigt når en last skal løftes?
A: En større last bør hvis muligt opdeles i mindre laste
B: Hold lasten væk fra kroppen
C: Ryggen bør bøjes bagover når der løftes
D: Fødderne skal holdes samlede og lastens skal løftes på armslængde fra kroppen

Hvis en last har et ujævnt tyngdepunkt, hvordan skal du løfte den?
A: Hold den tungeste del af lasten væk fra kroppen
B: Hold den tungeste side af lasten nær din stærkeste arm
C: Hold den tungeste del af lasten imod dig
D: Hold den tungeste side af lasten nær din svageste arm

Short url:   http://test.multidict.net/cs/4676