This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Farer ved specielle arbejdssteder

Du bør have en grundlæggende viden om:

Hvorfor kan det være farligt at arbejde i snævre rum?

A: Der kan være for lidt plads til at udføre arbejdet

B: Luften i rummet kan være kvælende på grund af giftige gasarter

C: Temperatur og dårlig ventilation kan påvirke arbejderen

D: Alle de nævnte farer

 

Hvad skal først overvejes ved planlægning af arbejde i snævre rum?

A: Er arbejdet prissat korrekt?

B: Er det korrekte værktøj til rådighed?

C: Er der afsat tilstrækkelig arbejdskraft?

D: Kan arbejdet udføres udefra?

 

Hvilken fare kan forekomme ved arbejde i et snævert rum eksempelvis et kloakrør?

A: At blive gennemblødt

B: Kedsomhed

C: Utilstrækkelig tid til at udføre arbejdet

D: Opbygning af farlige gasarter

 

Hvilken af følgende er vigtig for at kunne bestemme om luften i en udgravning er sikker?

A: Lugt straks til luften ved nedstigning

B: Brug en gasdetektor

C: Gå kun kortvarigt ned i udgravningen for at klargøre en hurtig flugtvej

D: Kig efter giftige gasarter

 

Før man går ned i en udgravning for at arbejde skal den først:

A: Inspiceres af en kompetent person

B: Overdækkes og henstå natten over

C: Fyldes med vand og derefter tømmes

D: Inspiceres af arbejdstilsynet

 

Hvad er formålet med et system med “arbejdstilladelser”?

A: At sikre at arbejdet udføres på hurtigste måde

B: At hjælpe med at sikre et sikkert arbejdssystem

C: At sikre at kunden betaler for arbejdet

D: At sikre at værktøj og udstyr bliver ordentligt kontrolleret før arbejdet påbegyndes

 

Hvorfor kan unge personer være mere udsatte for farer på en byggeplads?

A: Der er ikke en specifik lovgivning som gælder for de unge

B: De får ofte lov til at arbejde alene for at få erfaring

C: Der er ikke krav om personlige værnemidler til unge

D: De er uerfarne og kan måske ikke opdage en fare

 

Du skal ned i et mandehul, hvor du ved der er farlige luftarter. Du har alle de nødvendige værnemidler, men der er tilsyneladende ikke udarbejdet en redningsplan. Hvad bør du gøre?

A: Udfør arbejdet, det er sikkert i orden.

B: Planlæg at udføre arbejdet i korte intervaller

C: Gå ikke ned i mandehullet før en redningsplan og redningsudstyr er på plads

D: Bed din arbejdskollega stå klar ved mandehullet med en længde reb

 

Du skal ned i et mandehul, hvor du ved der er farlige luftarter. Du har ikke fået udleveret et åndedrætsværn. Hvad bør du gøre?

A: Fortæl din arbejdsleder, at du har brug for et åndedrætsværn, og om nødvendigt oplæring i arbejde i snævre rum

B: Lugt til luften i mandehullet for at finde ud af om der er farlige gasarter

C: Kig ind i mandehullet for at finde ud af om der er farlige gasarter

D: Gå i gang med arbejdet og accepter risikoen

 

Under gravning af en rende opdager du et stykke rødt markeringsbånd omkring 150mm nede. Hvad betyder tilstedeværelsen af markeringsbåndet?

A: Grundvandet i området står højt og kan trænge ind i renden

B: Et elkabel er nedgravet og fortsat gravning skal ske med forsigtighed

C: Der er forurenet jord under markeringsbåndet og al fortsat gravning skal indstilles

D: Gravningen er nået en dybde, hvor siderne skal afstives

 

Hvem må anvende en kabelsøger for at lokalisere nedgravede kabler?

A: Enhver

B: En kompetent og oplært person

C: Enhver ansat i et el-installatørfirma

D: Formanden på byggepladsen

 

hvilken udgravningsmetode skal du bruge til at grave underjordiske strømkabler frem?

A: En rendegraver med gummidæk

B: En hakke

C: Gravning med håndkraft

D: Et håndholdt hammerbor

 

Hvornår er der behov for særlige forholdsregler ved arbejde nær luftledninger?

A: Kun hvor der anvendes kraner eller lignende

B: Kun hvis der er fare for, at nogen kan komme til at røre en ledning med bare hænder

C: Kun hvis udstyr skal passere under ledningerne

D: Når som helst der skal arbejdes nær eller under ledningerne

 

Ved arbejde på egen hånd:

A: Vær sikker på, at en ansvarlig ved, hvor du er

B: Er du fri for personlige værnemidler

C: Lad være med at forstyrre andre med et problem, sørg selv for at finde løsninger

D: Brug hovedtelefoner, så går dagen hurtigere

 

Du er nødt til at gå tværs over en byggeplads flere gange om dagen, men du må manøvrere mellem masser af trafik på pladsen. Hvad er det første du bør gøre:

A: Få en snak om det med chaufførerne

B: Gå langs med udkanten af pladsen for at undgå trafikken

C: Informer din arbejdsleder om faren

D: Sid bag på et køretøj, det er mere sikkert end at gå

 

En fører af en mobil maskine må lade dig køre med hvis:

A: Du har en lang vej

B: Det regner

C: Maskinen er indrettet til at have passagerer

D: Han er flink

Short url:   http://test.multidict.net/cs/6017