This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Generelt om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen, første del

Du bør have viden om:

Hvilken af nedenstående påbudsmuligheder har Arbejdstilsynet, når der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem:

A: Helbredspåbud

B: Strakspåbud

C: Værnemiddelspåbud

D: Forsikringspåbud

 

Hvad sker der, hvis Arbejdstilsynet udsteder et strakspåbud?

A: Arbejdet må gøres færdigt, men nyt arbejde på ikke påbegyndes

B: Arbejdet må fortsætte med øget opmærksomhed

C: Fejlen skal udbedres med det samme, men det er tilladt at finde en midlertidig løsning, indtil problemet kan løses permanent

D: Arbejdet må fortsættes, såfremt der udføres en risikovurdering

 

En tilsynsførende fra Arbejdstilsynet må:

A: Kun komme ind på en virksomhed efter aftale

B: Når som helst komme ind på en virksomhed

C: Kun komme ind på en virksomhed fulgt af virksomhedens ledelse

D: Kun besøge en virksomhed for at interviewe arbejdslederen

 

Et strakspåbud betyder:

A: At du må gøre arbejdet færdigt, men du må ikke starte igen

B: Arbejdet skal stoppes øjeblikkeligt

C: Arbejdet skal stoppes en hel dag

D: Arbejdet må fortsætte resten af dagen

 

Under hvilke omstændigheder kan Arbejdstilsynet udstede et forbud eller et strakspåbud?

A: Ved overtrædelse af en regel i arbejdsmiljølovgivningen

B: Ved påbud fra politiet

C: Mellem mandag morgen og fredag eftermiddag

D: Efter opfordring fra anklagemyndigheden

 

Hvem må den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet henvende sig til?

A: Sjakbejdsen

B: En tilskadekommen ansat

C: Tillidsmanden

D: Alle nævnte personer

 

Hvis Arbejdstilsynet udsteder et forbud, så betyder det at:

A: Arbejdslederen kan vælge at ignorere forbuddet og appellere dette

B: Arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt

C: Tilsynets skal overvåge det forsatte arbejde

D: Tilsynet skal meddele det til politiet

 

Arbejdsgiver og arbejdsleder har pligt til oplæring og instruktion i arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med:

A: Ansættelsen,

B: Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne,

C: Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og indførelse af ny teknologi.

D: Alle de nævnte

 

Hvem ar ansvarlig for at underskrive virksomhedens arbejdsmiljøpolitik?

A: Byggepladslederen

B: Sikkerhedschefen

C: Revisoren

D: Den administrerende direktør

 

Hvad er den ansattes rolle i samarbejdet om arbejdsmiljø?

A: Den ansatte har ikke selv et ansvar for samarbejdet og skal blot læse ledelsens regler

B: Den ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet

C: Den ansatte skal overlade dette til fagforeningen

D: Der er ikke fastsat nogen rolle for ansatte i små virksomheder

 

Arbejdsgivere har pligt til at oprette en AMO (Arbejdsmiljøorganisation):

A: Hvis der er op til ni ansatte i virksomheden

B: Hvis der er ti eller flere ansatte

C: Hvis en inspektion finder fejl og mangler der er af betydning for arbejdsmiljøet

D: Hvis Arbejdstilsynet kommer på inspektion

 

Virksomheder, der beskæftiger 10 eller flere personer skal have en AMO (Arbejdsmiljøorganisation) fordi:

A: Det giver adgang til kommunale entrepriser

B: Arbejdsmiljøloven (AML) kræver det

C: Sociallovgivningen kræver det

D: Fagforeneingerne kræver det

 

Hvad betyder forkortelsen AML?

A: Arbejdsmarkedets Lovgrundlag

B: Arbejdsministeriets love

C: Arbejdsmarkedets Miljøledere

D: Arbejdsmiljøloven

 

Hvad kræver Arbejdsmiljøloven af arbejdsgiverne?

A: Der etableres akkordordninger

B: Betaling for udført arbejde

C: En sikker arbejdsplads

D: Transport til arbejdet

 

Arbejdsmiljøloven (lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017) er:

A: Ikke gældende, såfremt arbejdet kan udføres med forsigtighed

B: Vejledende for arbejdsgivere og ansatte

C: Et sæt praktiske råd og vejledninger som arbejdsgivere bør følge

D: Obligatorisk at følge

 

Hvem af følgende har efter Arbejdsmiljøloven pligt til at samarbejde for om sikkerhed?

A: Kun ansatte

B: Offentligheden

C: Kun arbejdsledere

D: Arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte

Short url:   http://test.multidict.net/cs/6020