This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Służba Geodezyjna i Kartograficzna powołana została w ramach struktur państwowych na wszystkich szczeblach administracyjnych. Podstawowym aktem prawnym, regulującym

organizację, działanie i zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jest ustawa z 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami.

Short url:   http://test.multidict.net/cs/6277