This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

LES ONG

 INTRODUCCIÓ

Formeu grups de 3 o 4 membres i trieu una de les ONG més importants de la nostra zona per desobrir les seves característiques.

TASQUES

1. Realitzar una presentació sobre l'ONG assignada. Cal buscar la informació, analitzar-la i explicar-la als companys i companyes.

2. Elaborar una presentació sobre una ONG inventada.

Part 1: informació d’una ONG

ÍNDEX

1- Qui són?

2- Què fan?

3- Causes per les que treballen

4- Projectes actuals

5- Opinió

Part 2: presentació de la meva ONG

LA MEVA ONG

  1. Logotip
  2. Membres
  3. Lloc i destinataris
  4. Objectiu
  5. Accions i feines
  6. Finançament i col·laboració
  7. Bibliografia
  8. Opinió
  9. Comiat

ENLLAÇOS

https://mansunides.org/es

https://www.caritas.es

https://www2.cruzroja.es/

https://www.unicef.es/

https://www.oxfamintermon.org/ca/

https://es.greenpeace.org/es/

https://www.msf.es/

https://www.savethechildren.es/

AVALUACIÓ

Omplirem la graella d'informació i ens autoavaluarem amb la pauta d'autoavaluació.

Utilitzarem la rúbrica per autoavaluar-nos i avaluar els companys. Cal ser el més honest i just possible per posar la nota que realment ens mereixem.

Short url:   http://test.multidict.net/cs/8336