Details for Clilstore unit 1056

Title:Udlægning af rør under Mariager Fjord
Owner:fred
Short URL:http://test.multidict.net/cs/1056
Summary:Krydsningen af Mariager Fjord skulle ske under hensyntagen til det sårbare miljø i området. Under forundersøgelserne analyserede man, om der kunne udføres en styret underboring under fjorden. Der blev taget boreprøver i fjordbunden. Resultatet viste, at der var for mange sten til at der kunne gennemføres de nødvendige ni styrede underboringer. Desuden ville der blive en overdækning af kablerne på 8-10 meter dynd med meget dårlig varmeafledningsevne.
Language notes:
Language:da
Level:C1 (45)
Word count:678
Media:video (?:??)
Created:2013-03-07 06:43:41 UT
Changed:2013-03-07 06:43:41 UT
Licence:Creative Commons BY-SA
Views:1171
Clicks on words:5 (since 2014-03-18) - List of clicked words

Raw unit (unwordlinked)Google translated

Report abuse Tell us if you think this unit contains copyright or inappropriate material and should be removed