NAKUPOVÁNÍ (PTÁME SE NA ZBOŽÍ) - match

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.