Comprova els exercicis 1 i 3

Exercici d'unió

Uneix els elements de l'esquerra amb la seua solució en la columna de la dreta