Omple els buits


LA SUMA O I LA RESTA

Els nombres que se sumen són els .
Les propietats de la suma són: (l'ordre dels sumands no altera la suma), Associativa (no importa la manera en què s' els sumands, ja que el resultat canvia), interna (el de sumar dos nombres naturals és un nombre natural) i element neutre (el és l'element neutre de la suma, perquè tot nombre sumat amb ell dóna ell nombre).

La resta de nombres naturals consisteix a una quantitat d’una altra. La quantitat inicial, que ha de ser la més gran és el , i el més petit, La quantitat sostreta, és el . El resultat es diu .