Potències


Fer les següents operacions amb potències:3^3 x 3^5 = ^

23^7 x 23^4 = ^

(5^3)^2 = ^

6^3 x 6^4 x 6^5 = ^

(4^2)^2 x (4^3)^3 = ^

(5^3)^4 / (5^2)^3 = ^

[(12^0)^1]^2 = ^

(7^5 / 7^3)^4 x (7^3)^5 = ^

3^5 x 5^5 = ^

15^3 / 3^3 = ^