Les següents afirmacions són verdaderes o falses?

JQuiz Instructions