OPERACIONS INVERSES. Quina és l'operació inversa?

Match each pair, and then click the Check button.
Suma
Multiplicació
Potència