El mètode científic

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Què sap el peix de l'aigua en la que neda tota la seua vida?

Alnert Einstein.

La ciència és, ara per ara, el nostre millor aliat per dotar-nos d'instruments . Ens ajuda a millorar la qualitat de vida dels humans i a resoldre les nostres preguntes quotidianes. Però necessitem una eina que ens permeta avançar cap a aquest coneixement; és el que anomenem .

El mètode científic no ho explica tot, no és tot, però sembla clar que és la manera més de continuar progressant.

Aquest mètode consta de etapes que es repeteixen fins que arribem a una conclusió.

El primer pas serà fer-nos una pregunta sobre una cosa concreta que observem i que, a poder ser, puguem mesurar numèricament.

Després, cal que ens per a trobar què se sap fins al moment, del que volem investigar, i les diferents maneres que existeixen de fer-ho.

Plantegem una solució provisional a la nostra pregunta; aquesta serà la nostra de treball.

Ara, hem de provar si la nostra hipòtesi es compleix, dissenyant un que permeta comprovar-la i, si pot ser, més d'una vegada. Tanmateix, les formes d'experimentar són molt diverses.

Si la nostra hipòtesi no es compleix, haurem de construir una de nova, si es compleix, podrem treure , i haurem donat resposta a la nostra pregunta.

Amb les conclusions de la nostra investigació elaborarem una . No obstant, el que no es comunica, no existeix, i per tant, el darrer pas serà donar a conéixer la nostra teoria mitjançant una o la comunicació oral dels resultats. El coneixement científic no ha de ser propietat d'una persona, sinó de tota la humanitat. Ho hem d'explicar perquè tothom se'n pugui beneficiar i perquè la ciència seguisca avançant.