Autoavaluació sobre U.D INICIACIÓ ALS FULLS DE CÀLCUL.EXCEL 2010 --- eixir del test ---

logo
A continuació s'oferixen 20 preguntes tipus test sobre els continguts treballats en este tema. Llig amb atenció cadascuna de les preguntes i tria la resposta entre les opcions possibles. Només una opció és vàlida i cada error descompta puntuació. Si encertes, una finestra emergent t'informarà del teu èxit. Si falles, et demanarà que tornes a intentar-ho. Pots anar avançant de forma ordenada per cada una de les preguntes o bé visualitzar totes les preguntes juntes. Al finalitzar, en l'encapçalament del test veuràs un percentatge de la teua qualificació: el màxim és el 100%. ¡¡ÀNIM, SEGUR QUE OBTENS UN GRAN RESULTAT!!